Aufnahmehonorar inkl. 10 Bilder 13x18 cm ab 149,00 €